G系列 1.6吨三级门架宽腿电动堆垛车

载荷中心距            :600mm
标准门架起升高度:3000 mm

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nNXutMy5188" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

热线 - 微信 :+84 902 210 217

叉车黎明股份有限公司

总公司地址: 河内市,龙边县,福同坊,赛东区,公寓14 - N01A

分公司地址 : 胡志明市,12郡,安富东坊,别墅 D02-06 Senturia Vuon Lai

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: