合力叉车
合力叉车
合力叉车
Thứ T7, 29/09/2018 0

Càng giả xe nâng hàng là vật tư được sử dụng khi muốn kéo dài càng nâng của xe nâng hàng. Càng xe nâng dài hơn nhằm phục vụ nâng hạ...

Thứ T7, 16/06/2018 0

现在市场上 5 吨叉 车有多种您可以选择的,但最受信任的品牌还是合力的 5 吨。 现在 5 吨合力叉 车 已升级 H 系列成 H3 系列了。平明叉...

Thứ T2, 28/05/2018 0

合力 3 吨叉车( CPCD30 )在越南是最普遍的叉车吨数。因为 3-3.5 吨和 2-2.5...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: